All Posts By

Kirsi Suopelto

Kutsu Fintech Finland ry:n vuosikokoukseen

Fintech Finland logo with abstract background

Fintech Finland ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään maanantaina 10.6. klo 17.30–19
Asianajotoimisto Lexian toimitiloissa, Lönnrotinkatu 11, Helsinki.

Kokouksen alussa hallituksen puheenjohtaja Olli Kiuru kertoo fintech-toimialan ajankohtaisista
asioista.

Tervetuloa!

Fintech Finland
Hallitus

Lausuntopyyntö luonnoksesta virtuaalivaluutan tarjoajia koskeviksi Finanssivalvonnan määräyksiksi ja ohjeiksi 4/2019

Fintech Finland logo with abstract background

Finanssivalvonta pyytää Fintech Finlandilta lausuntoa luonnoksesta virtuaalivaluutan tarjoajia koskeviksi Finanssivalvonnan määräyksiksi ja ohjeiksi 4/2019. Kyseessä on uusi Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelman osa. Määräykset ja ohjeet koskevat asiakasvarojen säilyttämistä ja asiakkaan tuntemista.

Määräykset ja ohjeet annetaan virtuaalivaluutan tarjoajista annetussa laissa (572/2019) säädettyjen määräyksenantovaltuuksien nojalla. Laki on osa EU:n viidennen rahanpesudirektiivin ((EU) 2018/843) kansallista täytäntöönpanoa. Lain mukaan virtuaalivaluutan liikkeeseenlaskijat, virtuaalivaluutan vaihtopalveluja (mukaan lukien markkinapaikat) tarjoavat toimijat ja virtuaalivaluutoille tarkoitettuja lompakkopalveluita tarjoavat toimijat ovat rekisteröitymisvelvollisia Finanssivalvonnalle 1.5. alkaen. Rekisteröitymisohjeet virtuaalivaluutan tarjoajaksi on julkaistu Finanssivalvonnan verkkosivuilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Nyt lausunnolla olevat määräykset ja ohjeet täydentävät lainsäädännössä asetettuja rekisteröinnin edellytyksiä. Määräysten ja ohjeiden tavoitteena on ohjeistaa markkinoille tuloa ja tehostaa rekisteröitymisprosessia sekä ohjeistaa markkinoilla toimimista.

Fintech Finlandin lausunnon laatimiseksi pyydämme toimittamaan mahdolliset huomionne määräys- ja ohjeluonnoksiin maanantaihin 3.6. mennessä osoitteeseen info@fintechfinland.fi.

Lisätiedot:

    – Kirsi Suopelto, toimitusjohtaja, Fintech Finland, +358 50 560 2349, info@fintechfinland.fi

 

Strategic analysis of the Finnish fintech companies and supporting ecosystem – initial phase web survey launched

Fintech Finland logo with abstract background

Fintech Finland, Helsinki Fintech Farm and Deloitte are on a mission to strengthen Finland’s position
as one of the global fintech hubs. We are undertaking a strategic analysis of the fintech landscape
and ecosystem in Finland which forms the basis for formulating a strategy and transformation
roadmap. This will also support communications on fintech industry related matters.

Initially, we are conducting an online survey in order to understand the operations, priorities and
needs of the Finnish fintech companies as the basis determining priority development areas.
Through a web survey we are able to collect Fintech community insights concerning the supporting
ecosystem and the companies’ growth strategies. The results of the web survey will be published in
mid June at a seminar organized by Helsinki Fintech Farm.

Fintech Finland and Helsinki Fintech Farm fintech members have been contacted directly by an e-
mail including a link to the survey. If you haven’t received the e-mail, please, be in contact with us.
At the same time with the online survey for fintech companies Deloitte will undertake interviews
with subject matter experts of the wider fintech society and its stakeholders concerning critical
success factors of the ecosystem. Information received from the interviews will enrich the online
survey data.
Finally, Deloitte will undertake data collection and strategic analysis concerning the Finnish fintech
companies, the critical success factors of the ecosystem, global Fintech hubs along with synthesizing
key insights from all analyses and making key recommendations that altogether form a white paper.
The white paper will be published next autumn.

Formulating the white paper is part of the Fintech Finland and Helsinki Business Hub led two year
program to boost the financial technology industry in Finland and to promote the country’s
capabilities in becoming an international hub for fintech development and innovation. The project is
funded by the Ministry of Economic Affairs and Employment, the City of Helsinki and private
investors, including Finance Finland and Technology Industries of Finland.

For more information, contact
– Kirsi Suopelto, CEO, Fintech Finland, +358 50 560 2349, info@fintechfinland.fi

Fintech Finland haluaa tehdä Suomesta fintech-toimialan kärkimaan

Fintech Finland logo with abstract background

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Fintech Finlandin ja Helsinki Business Hubin Suomen Fintech kasvuekosysteemi -hankkeen toteuttamiseen 220 000 euron valtionavustuksen. Kaksivuotisen hankkeen tavoitteena on luoda Suomeen vahva, kansainvälisesti tunnettu fintech-ekosysteemi, tukea fintech-yritysten perustamista ja kannattavuutta sekä lisätä toimialan työpaikkoja ja verotuloja. Hankkeen toivotaan houkuttelevan Suomeen globaalien finanssiyritysten innovaatio- ja osaamiskeskuksia.

– Suomella on kaikki edellytykset kehittyä finanssialan teknologiakeskittymäksi, sillä täällä on vahvaa osaamista, turvallinen toimintaympäristö ja väkimäärään suhteutettuna suuri määrä alan yrityksiä, perustelee Fintech Finlandin hallituksen puheenjohtaja Olli Kiuru.

Hanke startataan selvittämällä Suomen fintech-alan kasvun vahvuuksia ja pullonkauloja ja tämän pohjalta laaditaan kasvustrategia. Hankkeen tiimoilta järjestettävät kansalliset ja kansainväliset seminaarit sekä tapahtumat tuovat yhteen eri sidosryhmien toimijoita ja luo pohjan yhteistyölle. Toimijoiden näkyvyyttä ja yhteistyötä helpotetaan rakennettavan digitaalisen portaalin avulla. Suomalaisen osaamisen vientiä ulkomaille ja ulkomaisten toimijoiden sijoittautumista Suomeen edistetään maailmanlaajuisesti. Tiedon lisäämiseksi ja myönteisen toimintaympäristön luomiseksi käydään aktiivista dialogia viranomaisten, päättäjien ja median kanssa.  

Hankkeen kokonaistoteutuksesta ja koordinaatiosta vastaa Fintech Finland ry, joka on perustettu vuonna 2018 vauhdittamaan ja tukemaan suomalaisten fintech-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Yhdistyksen toimitusjohtajana ja hankkeen vastuullisena johtajana toimii Kirsi Suopelto.

Fintech Finland toimii hankkeessa tiiviissä yhteistyössä Helsinki Business Hub Ltd Oy:n kanssa, jonka tehtävänä on edistää ulkomaisten yritysten sijoittumista pääkaupunkiseudulle sekä edistää suomalaisten ja ulkomaalaisten yritysten välistä kansainvälistä liiketoimintaa. Yhtiön omistavat pääkaupunkiseudun kaupungit sekä Uudenmaan liitto. 

Työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi hanketta ovat mukana rahoittamassa Helsingin kaupungin innovaatiorahasto sekä yksityiset rahoittajat, joiden joukossa on muun muassa Finanssiala ry sekä Teknologiateollisuus ry.  

Fintech on kansainvälinen, vakiintunut lyhenne sanoista financial technology. Sillä tarkoitetaan teknologian innovatiivista käyttöä pankki-, vakuutus-, rahoitus-, sijoitus- tai maksupalvelujen tuottamisessa. Termillä viitataan myös kasvuyrityksiin, jotka kehittävät uutta finanssiteknologiaa tai uusia finanssiteknologiaa hyödyntäviä palveluja.

Lisätiedot:

It’s time to break the silence

Kirsi Suopelto henkilökuva

It’s time to break the silence and we have several reasons for doing that!

Let me introduce myself at first. My name is Kirsi Suopelto and I’ve been appointed as a CEO of Fintech Finland. I have over 20 years experience working in various roles within financial industry. Please, see more detailed information on my background here.

Colleagues witness my pragmatic approach and hands-on attitude. I am especially fascinated by talent, courage and good stories. And this is the Finnish fintech society is all about! I am honored to work for this society with all the Fintech Finland contacts you are already familiar with. My role is to support them in daily operations which in turn would lead to better service for all of you.

Additional great news is that Fintech Finland together with Helsinki Business Hub has launched a new initiative to boost the financial technology industry in Finland and to promote the country’s capabilities in becoming an international hub for fintech development and innovation. The project is funded by the Ministry of Economic Affairs and Employment, the City of Helsinki and private investors, including Finance Finland and Technology Industries of Finland.

The program aims to bring together all the key players into a tight ecosystem and invite foreign companies to discover new business opportunities. The goal of the two-year program is to create an internationally renowned fintech ecosystem, support the establishment of new fintech companies, increase the profitability and number of jobs of the fintech industry and attract foreign companies and their centers of expertise and innovation to Finland.

The program commences by creating a growth strategy for the Finnish fintech industry. Awareness of the Finnish fintech expertise will be promoted through organizing global and local events and sharing topical information through a new digital fintech portal.

What this all means in practice? We are still finalizing a concrete action plan for the program but it is for sure that there will be more active comms and more activity with events compared to last months. For instance, on our websites there will soon be detailed information on breakfast seminars focusing on business opportunities of Hong Kong and PSD2. We have also started discussions on partnering up with commercial players in the field and most probably you will meet us also at their events.

It is still possible for a few selected value-adding partners to join this forerunner project. I would also like to remind here, you have your say as well. So, don’t be strangers but let us know what you need. We are here for you!

For more information, contact

  • Kirsi Suopelto, CEO, Fintech Finland, +358 50 560 2349, info@fintechfinland.fi