All Posts By

Saara Vilokkinen

Finland Fintech Forum kokosi lähes 200 osallistujaa pohtimaan Suomen fintech-toimialan kehittymisen mahdollisuuksia


Finland Fintech Forum kokosi maanantaina 21.10. Valkoiseen Saliin lähes 200 osallistujaa Suomen fintech-toimialan kehittämisen äärelle. Tapahtuman järjestivät yhteistyössä Fintech Finland, Helsinki Business Hub ja Business Finland.

Tapahtumassa julkaistiin ensimmäinen Suomen fintech-toimialan vahvuuksia ja pullonkauloja kartoittava selvitys, jonka laati Deloitte Fintech Finlandin ja Helsinki Business Hubin tilaamana. Selvityksen mukaan vakaa toimintaympäristö, korkea osaamistaso ja vahva teknologia-alan startup-ekosysteemi tarjoavat Suomelle hyvät lähtökohdat nousta merkittäväksi toimintaympäristöksi fintech-alan toimijoille. Tämä kuitenkin edellyttää rohkeutta ja kunnianhimoa, suunnitelmallisia ja nopeita toimia sekä pitkäjänteistä yhteistyötä eri osapuolten kesken. Lue lisää selvityksen tuloksista ja lataa koko selvitys täältä.

Deloitten Hans Rosendahl esitteli ensimmäisen Suomen fintech-toimialaa kartoittavan selvityksen tuloksia Finland Fintech Forumissa. Kuva: Aino Huotari

 

Kauppalehti julkaisi Finland Fintech Forumia seuraavana päivänä 22.10. pääkirjoituksen Suomen fintech-toimialan tilasta perustuen Deloitten “Finland as a Fintech Hub” -selvitykseen, lue kirjoitus täältä.

Selvitystä kommentoivat tapahtumassa Ilkka Lähteenmäki Aalto-yliopistosta sekä Lasse Mäkelä Invesdorilta. Mäkelä kertoi käytännönläheisiä kokemuksia suomalaisen fintech-yrityksen kasvutarinasta.

Myös aamupäivän paneelikeskustelussa Finanssialan Tuomo Yli-Huttulan johdolla todettiin, että Suomessa on melko otollinen maaperä kukoistavalle fintech-ekosysteemille, mutta parannettavaakin olisi. Panelisteina olivat kansanedustaja Juhana Vartiainen, Taneli Tikka 52nd Venture Builderista, Hanna Heiskanen Finanssivalvonnalta, Kristian Luoma OP Labista sekä Monika Liikamaa Enfuce Financial Servicesista. Keskustelunaiheiksi nousivat muun muassa asenne ja uskallus kansainvälistymiseen, osaavan työvoiman saatavuus sekä lainsäädännön ja verotuksen merkitys fintech-yritysten menestykselle. Fintech-yrittäjät toivoisivat myös lisää neuvontaa ja tukea liiketoiminnan pyörittämiseen ja kasvuun. Lue lisää paneelikeskustelusta Finanssialan uutisesta täältä.

​​Paneeliin osallistuivat Taneli Tikka (vas.), Juhana Vartiainen, Hanna Heiskanen, Kristian Luoma ja Monika Liikamaa. Keskustelun moderaattorina toimi Tuomo Yli-Huttula. Kuva: Aino Huotari

 

Lisäksi Finland Fintech Forumissa syvennyttiin fintech-yritysten rooliin yhteiskunnallisina toimijoina. Suomen Pankin Aleksi Grym toi tapahtumaan keskuspankkinäkökulman finanssitoimialan murrokseen ja korosti rahoitussektorin vakauden tarvetta myös fintech-aikakaudella. Tiedon Sami Uski puolestaan kertoi yksityisen ja julkisen sektorin finanssialaan liittyvistä yhteishankkeista painottaen yhteisten pelisääntöjen sekä oikea-aikaisuuden ja oikealla intensiteetillä mukana olon merkitystä.

Timo Hämäläinen Sitrasta alusti tutkimustiedolla keskustelua siitä, kuinka finanssi-innovaatiot voisivat olla mukana yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisussa. Suomalainen fintech voi tukea yksilöiden hyvinvointia ja samalla koko yhteiskunnan vakautta esimerkiksi tukemalla taloudenhallintaa, ehkäisemällä ylivelkaantumista ja parantamalla talouslukutaitoa. Käytännön esimerkkejä suomalaisten fintech-yritysten yhteiskunnallisesta roolista tarjosivat Anu Honkalinna Solidatelta, Ida Mänty ROI Financial Technologiesista sekä Maija Leino Useless Companysta.

Päivän päätteeksi Juuso Tschokkinen Keskusrikospoliisista valotti yleisölle Suomen ja Ruotsin poliisin EU-rahoitteista Black Wallet -yhteistyöprojektia, joka tähtää terrorismin rahoituksen ja rahanpesun torjuntaan eri tahojen yhteistyötä lisäämällä. Projektissa myös yksityisillä fintecheillä on roolinsa, sillä ne pystyvät auttamaan poliisia toimialan riskien tunnistamisessa ja riskejä vähentävien toimepiteiden laatimisessa. Lue lisää FinFinin aiemmin laatimasta tiedotteesta projektiin liittyen täältä.

Fintechien näkökulman aiheeseen toivat Daniel Karlsson Crosskeylta, Vesa Saarinen MobilePay Finlandilta sekä suomalaisen Valega Chain Analytics-yrityksen neuvonantaja, Safello-yrityksessä työskentelevä Michal Gromek.

Tapahtuman tauoilla osallistujilla oli mahdollisuus verkostoitua ja tutustua fintech-yritysten ständeihin. Kuva: Aino Huotari

The most comprehensive study of the Finnish Fintech landscape so far is out

The most comprehensive study of the Finnish fintech landscape so far was published today at Finland Fintech Forum event. The study was delivered by Deloitte and ordered by Fintech Finland and Helsinki Business Hub. The objective of the study was to get a fact-based understanding of the Finnish fintech landscape and the supporting ecosystem as well as key recommendations for the strategy determining how to make Finland an internationally recognized fintech hub.

The high level of competence and the strong ecosystem around technology start-ups create good premises for Finland to be a significant operational environment for fintech. However, the study published today reveals that active actions are required for Finland to succeed in the international competition. The results of the study indicate that a well planned long-term co-operation between the different parties of the Finnish fintech scene is the key to success.

Hans Rosendahl from Deloitte sums up the results: ’We have good starting points but we need a clear vision and a high level of ambition. We also need to hurry because the industry is developing rapidly. Finland can take its place in the fintech field but it requires determination and courage to take big steps quickly.’

There’s a lot to win when it comes to fintech since it is one of the fastest growing industries.

’The fintech companies can be remarkable employers and we can harness the financial technologies and services to boost our international competitiveness as new exports. The financial innovations can also provide solutions to societal challenges such as increasing sustainable development and economical literacy or preventing indebtedness’ envisions Kirsi Suopelto, the CEO of Fintech Finland.

So, the key findings of the study are that to reach these goals and to succeed creating Finland an internationally recognized Fintech Hub we need to invest in international visibility and the co-operation between the different parties inside not only the fintech ecosystem but also the ecosystems of other industries supporting it. It is also important to co-operate with the research and educational field. Regulation that allows new innovations and business models is crucial, too. Thus, we should also strengthen the interaction with legislative authorities.

Get to know to and download the whole ’Finland as a FinTech Hub’ whitepaper by Deloitte:

FinTech Finland_Whitepaper_2019-10-21

 

Lehdistötiedote selvityksestä suomeksi:

Tiedote_Fintech_selvitys_Suomella_on_potentiaalia_211019

Solidate hyödyntää PSD2-sääntelyä kestävän taloudellisen kehityksen edistämiseen

Solidate on suomalainen yritys, jonka missiona on yksilöiden elämän kokonaishallinnan parantaminen velkaongelmien ratkaisun kautta, ja sen myötä kestävä taloudellinen kehitys koko yhteiskunnan kannalta.

Solidaten kehittämän työkalun avulla kuka tahansa voi tehdä taloudellisen analyysin omilta tileiltään. Tämä on mahdollista PSD2-sääntelyn mukaisen maksutilien avautumisen myötä. Analyysi on maksuton palvelu, ja sitä hyödyntävät asiakkaan suostumuksella myös Solidaten yhteistyökumppanit kolmannelta sektorilta . Solidate tekee asiakkaalle tekoälypohjaisen analyysin, jonka lopputuloksena asiakas saa eritellyn selvityksen hänen taloudellisesta tilanteestaan, ja sen perusteella ehdotetaan parasta ratkaisua taloudellisen tasapainon saavuttamiseen.

Jos asiakkaalle voidaan myöntää lainaa, tehdään hänelle tarjous järjestelylainasta järkevän maksusuunnitelman kera. Lisää lainaa olemassaolevien lainojen lisäksi ei myönnetä. Solidate ostaa asiakkaan aiemmat lainat velkojilta käypään hintaan ja tarjoaa tilalle markkinaehtoista lainaa A-luokan lainaehdoin ja aina alle 10 prosentin korolla. Näin asiakkaan velkaongelma saadaan pysäytettyä, ja useamman luoton sijaan hän joutuu huolehtimaan vain yhden, kohtuuhintaisen Solidate-lainan maksusta.

Jos tällaista järjestelylainaa ei pystytä myöntämään, Solidate auttaa asiakkaan alkuun velkajärjestelyssä tai ohjaa muiden yhteistyökumppaneiden palveluihin esimerkiksi kolmannelta sektorilta. Solidaten toimintaideana on, ettei ketään jätetä yksin, vaan aina pyritään löytämään taho, jonka avun piiriin asiakas voidaan ohjata. Yhtenä yrityksen tavoitteista on auttaa ihmisiä enemmän velkajärjestelyn piiriin, sillä loppujen lopuksi se on edullisempaa kuin velkojen maksaminen lisävelalla ja usein myös nopein ja varmin tie ulos velkakierteestä.

Taustalla vahva sosiaalisen vastuun ja maailman parantamisen missio

Solidate on rakentunut 2012 perustetun vertaislainayhtiön pohjalta, jonka visiona oli tehdä tasapuolinen ja läpinäkyvä lainapörssi. Palvelua kehitettäessä kuitenkin huomattiin, etteivät ihmiset oikeastaan tunnu tarvitsevan lisää lainaa vaan pikemminkin apua siihen, miksi heillä on niin paljon lainaa. Kukaan perustajista ei halunnut tinkiä arvoistaan, joten he päätyivät uuteen liiketoimintaideaan eli nykyiseen Solidaten palvelumalliin.

“Firman missio on saada ihmiset takaisin jaloilleen, mikä on sekä sosiaalisesti vastuullista toimintaa että myös taloudellisesti kannattavaa kaikkien osapuolten, myös luottoalan toimijoiden, kannalta”, toteaa Solidaten toimitusjohtaja Jarno Piironen.

Piirosen mukaan vastuullinen bisnes on kannattavaa, koska aidosti hyvällä asialla olevan yrityksen toimintaa on helpompi myydä ja edustaa sekä yrityksen arvoihin sitoutuneen henkilöstön tuottavuus kasvaa, draivi on parempi ja yhteistyökumppanit kiinnostuneempia, mikä avaa mahdollisuuksia uudenlaiseen yhteistyöhön. Solidate hakeekin parhaillaan lisää kumppanuuksia ja sijoittajia. Piironen on vaikuttunut siitä, miten kiinnostuneita sijoittajat ovat nykyään vastuullisesta sijoittamisesta ja siitä, että saisivat olla mukana fiksussa liiketoiminnassa.

“Fiilis joka syntyy siitä, että muuttaa ihmisten elämän paremmaksi, draivaa eteenpäin. Me halutaan muuttaa maailmaa, ja meillä koko jengi jakaa tämän näkemyksen. Kukaan ei ole ensisijaisesti tässä vaan rahan takia, ja meidän mielestämme vain kestävä liiketoiminta voi elää pitkään”, kiteyttää Piironen.

Lue lisää Solidatesta: https://www.solidate.fi/ 

Toisen maksupalveludirektiivin (PSD2) mukaisesti pankin asiakas on voinut 14.9.2019 alkaen maksaa tililtään ja saada tietoa tileistään muunkin kuin oman pankkinsa kautta, kun pankkien ylläpitämät maksutilit avattiin ulkopuolisille maksupalveluntarjoajille. Tämä on viimeinen vaihe PSD2-sääntelyyn perustuvista muutoksista, joiden tarkoituksena on lisätä kilpailua maksuliikepalveluissa sekä parantaa kuluttajansuojaa ja maksupalvelujen turvallisuutta. Fintech Finlandin (FinFin) jäsenistöön kuuluu sekä perinteisiä pankkeja että PSD2-sääntelyn tarkoittamia uusia palveluntarjoajia, ja esittelemme tänä syksynä uutisoinnissamme näitä yrityksiä.

 

Shortly in English:

Solidate is a Finnish company with a strong, socially responsible mission to improve the overall control and quality of people’s lives by solving their debt problems and thus contributing to a more sustainable economical development of the whole society. They do this by offering individuals a chance to make an economical analysis based on their bank accounts, which is now possible since the PSD2 regulation opened the traditional banks’ APIs to other service providers as well. Based on the results of the analysis, Solidate offers people solutions to their debt problems. Solidate’s services include restructuring of original loans and if not successful, the client may be directed to the official financial and debt councelling procedure. Solidate will also offer contacts to third sector service providers. The aim of the company is not to leave anyone alone with their financial problems.

According to The Second Payment Services Directive (PSD2), starting from September 14th 2019 the customers of banks have been able to make payments from their accounts and receive information about their accounts also via other parties than just their own bank after the accounts maintained by banks were opened also to other service providers. This is the last phase of the changes based on PSD2 regulation, that aim to increase competition among payment service providers and to improve consumer protection and the safety of payment services. The members of Fintech Finland (FinFin) include both traditional banks and the new service providers that the PSD2 regulation refers to. We are presenting both in our news section this autumn to shed light on what kind of new services and innovation the PSD2 regulation actually makes possible.

Aalto Fintech Seminar series continues!

Aalto Fintech Seminar series continues in September-October 2019.

As we at FinFin well know, the financial industry is facing new challenges and new opportunities stemming from digitalisation and new technologies such as blockchain, platforms, big data and data analytics, machine learning and artificial intelligence, from the rapidly changing global landscape with new Fintech startups and large tech companies, and from new regulation. The seminar provides a holistic view on how these factors are powerfully reshaping and redefining the financial industry.

Aalto Fintech Seminar series offers several topical subjects on Fintech presented by Finnish top experts, representing both incumbents and start-ups.

The seminar takes place on Wednesdays 18.9., 25.9., 2.10., 9.10. and 16.10.2019 at 16.15-17.45 on Aalto Otaniemi Campus, Maarintie 8. Everyone is welcome!

Read more and register: http://fintech.aalto.fi

FinFin supports the EU Black Wallet project by the Finnish Police

The Finnish Police, together with the Swedish Police and other competent authorities, is conducting an EU-funded project to identify the risks of terrorist financing and money laundering in the fintech sector, and the possibilities of detecting such activities. The Black Wallet project is based on co-operation between the law enforcement authorities and the private fintech sector. FinFin and its member companies provide market insight for the project.

The fintech sector is a rapidly evolving market offering new and innovative products and services, often facilitating financial interactions as intermediaries. Thus, in addition to traditional, established players, there are more and more actors in the business, and therefore the flow of information and funds tend to diverge. This brings up challenges for monitoring and KYC processes, says the Finnish Police. However, this also allows other actors to gain insight in an aggregated transaction or informational flow, and enhances their possibilities to detect suspicious transactions or activities. In summary, the rapid and innovative development of the fintech sector affects the prerequisites of transaction monitoring offering both possibilities and risks.

The goal of the Black Wallet project is to build a platform for collaboration between the public and the private sector to identify risks in the evolving market and to develop risk-mitigating measures. Goals of the project also include identifying the kind of information held by the FinTech companies that should be included in a report to the Financial Intelligence Unit, and developing a manual for the FIU’s investigative work. Also, relevant training is provided both to the AML officers of the fintech companies as well as the law enforcement authorities.

All this will help the law enforcement authorities to prevent, detect and investigate terrorist financing and money laundering through the participation of the private fintech sector. Fintech Finland supports the Black Wallet project making the fintech sector safer and more transparent and therefore increasing its potential to flourish.

For more information about the Black Wallet project, please contact blackwallet.krp@poliisi.fi or black.wallet@polisen.se.

Mitä kuluttaja-asiakkaan tulee tietää PSD2 -maksupalveludirektiivistä?

Fintech Finland logo with abstract background

Toisen maksupalveludirektiivin (PSD2) mukaisesti pankin asiakas voi 14.9.2019 alkaen maksaa tililtään ja saada tietoa tileistään muunkin kuin oman pankkinsa kautta, kun pankkien ylläpitämät maksutilit avataan ulkopuolisille maksupalveluntarjoajille. Tämä on viimeinen vaihe PSD2:een perustuvista muutoksista. Sääntelyn tarkoituksena on lisätä kilpailua maksuliikepalveluissa sekä parantaa kuluttajansuojaa ja maksupalvelujen turvallisuutta.

Fintech Finlandin (FinFin) jäsenistöön kuuluu sekä perinteisiä pankkeja että PSD2-sääntelyn tarkoittamia uusia palveluntarjoajia. Esittelemme syksyn aikana uutisoinnissamme näitä yrityksiä.  

FinFin on laatinut yhteistyössä Finanssialan (FA) ja Finanssivalvonnan  (FIVA) kanssa vastauksia yleisimpiin kuluttaja-asiakkaita koskeviin kysymyksiin PSD2-maksupalveludirektiiviin liittyen:

Kuluttajille suunnattu tietopaketti toisesta maksupalveludirektiivistä

FA:n aiemmin julkaisemia kysymyksiä ja vastauksia PSD2:sta:

http://www.finanssiala.fi/uutismajakka/Sivut/QA-Toinen-maksupalveludirektiivi.aspx

FinFinille valittiin uusi hallitus 10.6. pidetyssä vuosikokouksessa

Fintech Finland logo with abstract background

Fintech Finland ry:n vuosikokous pidettiin maanantaina 10.6. asianajotoimisto Lexian tiloissa Helsingissä. Kokouksen alussa hallituksen puheenjohtaja Olli Kiuru kertoi fintech-toimialan ajankohtaisista asioista. Muutoin kokouksessa käytiin läpi sääntömääräiset asiat.

Kokouksessa valittiin yhdistykselle uusi hallitus. Edellisen hallituksen jäsenistä Harry Brade, Olli Kiuru, Nina Rudanko ja Anu Honkalinna valittiin jatkamaan myös uudessa hallituksessa.

Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Anni Salo LVS Brokersilta ja Ilkka Lähteenmäki Aalto-yliopistosta.

In English:

The annual general meeting of Fintech Finland was held on Monday 10th of June.

A new Board was elected in the meeting. Previous Board Members Harry Brade, Olli Kiuru, Nina Rudanko and Anu Honkalinna were re-elected to the Board.

Anni Salo from LVS Brokers and Ilkka Lähteenmäki from Aalto University were elected as new Board Members.

Reinforcement to FinFin’s communication

Fintech Finland logo with abstract background

Hi there!

My name is Saara Vilokkinen and I am the new communications specialist of Fintech Finland. Nice to meet you!

I joined FinFin last week to boost the Finnish financial technology ecosystem together with our CEO Kirsi Suopelto, aiming to make Finland an international hub for fintech development and innovation.

I am excited about this new role because it has already proven to be interesting and a great opportunity to learn many new things working with different stakeholders in the field of this rapidly developing industry.

I am a soon-to-be Master of Arts in communication and a Bachelor of Business Administration specialized in international business and marketing. I have previous work experience in communications, marketing and sales both in big international companies and smaller start-ups. I am a bit of a newbie when it comes to the financial sector, but I have previously worked in the field of technology, so I am eager to learn more about the possibilities these two create together!

I am looking forward to meet all of you, our members and other active parties of the Finnish fintech ecosystem, in the future. See you soon!

Saara Vilokkinen
Communications Specialist
saara.vilokkinen(at)fintechfinland.fi
+358 40 705 6951

ePassi joins FinFin and has exciting news

Fintech Finland logo with abstract background

Finnish ePassi Payments Oy, a company specialized in mobile payments, has joined FinFin as a new member. ePassi is a part of the Finnish Tech Consulting Group TCG formed together with technology company Eficode.

“We joined FinFin to support building a flourishing fintech ecosystem in Finland and also to effectively network with the other players in the field”, says Masood Arai, ePassi’s VP in Payment Services.

Earlier this week, ePassi announced a collaboration with Alipay and five other European mobile payment wallets to enhance the interoperability of digital payments in Europe. These seven companies are about to approve a uniform QR code to provide seamless and improved services in the promising yet dispersed arena of mobile payments in Europe.

FinFin congratulates ePassi on this great news!

More information about the announcement on ePassi’s website:

https://www.epassi.fi/fi/ajankohtaista/epassi-and-european-mobile-wallet-collaboration

FinFin lausui FIVAlle virtuaalivaluutan tarjoajia koskevista määräyksistä ja ohjeista

Fintech Finland logo with abstract background

Fintech Finland (FinFin) lausui 5.6.2019 Finanssivalvonnalle (FIVA) luonnoksesta virtuaalivaluutan tarjoajia koskeviksi Finanssivalvonnan määräyksiksi ja ohjeiksi 4/2019.

FinFin kannattaa MOK-luonnoksen lähtökohtaisia tavoitteita, mutta esittää määräyksiin ja ohjeisiin täsmennyksiä asiakkaan tuntemista ja riskienhallintajärjestelmiä koskeviin kohtiin.

FIVA suosittaa, että asiakkaan henkilöllisyyden tunnistamisessa luotettavana lähteenä käytettäisiin esimerkiksi viranomaisten ylläpitämiä rekistereitä, kuten väestötietojärjestelmää. FinFinin mukaan kyseiset lähteet ovat mielekkäitä suomalaisessa toimintaympäristössä, mutta voivat muodostua haastaviksi kansainvälisellä tasolla.

FIVA tulkitsee myös, että rahanpesulain tarkoittamat satunnaiset asiakkuudet eivät ole mahdollisia virtuaalivaluuttaan liittyvien palvelujen yhteydessä. FinFinin mukaan tältä osin ei kuitenkaan tulisi tehdä kategorista poissuljentaa yhden, voimakkaasti kehittyvän toimialan osalta. Satunnaisia asiakkuuksia koskevan tulkinnan muodostuminen tulisi jättää käytännön ratkaisutoimintaan yleisessä rahanpesulain viitekehyksessä.

 

Kokonainen lausunto luettavissa täältä.