Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Fintech Finland ry
Lapinlahdenkatu 16, 00180 Helsinki
Puhelin +358 50 560 2349 (Kirsi Suopelto, CEO)

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Kirsi Suopelto
Lapinlahdenkatu 16, 00180 Helsinki
Puhelin +358 50 560 2349
Sähköposti kirsi.suopelto(at)fintechfinland.fi

3. Rekisterin nimi
Fintech Finland ry:n jäsenrekisteri jäsenviestintään.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Tietoja käytetään jäsenasioiden hoitamiseen, tilastojen ja kyselyiden toteuttamiseen sekä uutisointiin ja kutsujen lähettämiseen. Rekisteri perustuu hyväksyttyihin jäsenhakemuksiin ja niiden yhteydessä annettuihin tietoihin sekä julkisiin tietolähteisiin. Rekisterissä mukana oleville lähetetään uutisointia joko suomeksi tai englanniksi.

Henkilötietojen käsittely rekisterissä perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan (rekisterinpitäjän oikeutettu etu). Oikeutettu etu muodostuu edellä kuvattujen tehtävien hoitamisesta. Rekisteröidyt ovat henkilöitä, joilla on asiallinen yhteys Fintech Finlandiin jäsenyhteisön yhteyshenkilönä.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä käsitellään kohdassa 4 määritettyjen tarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Tällaisia ovat etenkin:

  • etu- ja sukunimi
  • tehtävänimi, arvo ja rooli (vastuualue organisaatiossa)/li>
  • yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoite)

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin lisätään tietoja hyväksytyissä jäsenhakemuksissa annettujen tietojen perusteella.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Ei säännönmukaisia tietoluovutuksia.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri on vain rekisterinpitäjän käytössä, eikä tietoja luovuteta ulkopuolisille. Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeellista siinä käyttötarkoituksessa, mihin tiedot on kerätty. Tietojen oikeellisuus tarkistetaan säännöllisin väliajoin.